برچسب: وکتور لایه باز بروشور و کاتالوگ شرکتی با قالب مشکی و آبی